Osteopathie Praktijk Balkbrug

Behandelcentrum Osteopathie Balkbrug en Omstreken

Welkom op de website van osteopathie.praktijkbalkbrug.nl. Hier vindt u informatie met betrekking tot osteopathie.De praktijk voldoet aan de Wkkgz(Wet kwaliteit klachten gezondheidszorg) eisen.

Adresgegevens praktijk
Hoogeveenseweg 3a
7707 CG Balkbrug
Tel: 0523-656784


Afspraak maken
Maandag t/m vrijdag vanaf 9.30 uur tot 10.00 uur.
U heeft geen verwijzing van een arts nodig, u kunt een osteopaat rechtstreeks consulteren en een afspraak maken.

Digitale gegevens
Email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wat is osteopathie?

Osteopathie is ontstaan aan het eind van de 19 de eeuw in de Verenigde Staten van Amerika. Het was Andrew Taylor Still die door een aantal persoonlijke tragedies op zoek ging naar een andere manier van behandelen. Hij ontwikkelde een functionele methode om tot genezing te komen van tal van uiteenlopende klachten. De osteopathie heeft zich in de 20ste eeuw over heel de wereld verspreid en is sinds midden jaren tachtig ook in Nederland een gewaardeerde complementaire geneeswijze. Osteopathie is een holistische manuele geneeswijze. Dit betekent dat de osteopaat uitgaat van de gedachte dat het lichaam een eenheid is in bewegen en functioneren, bestaande uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Bij een verstoring van dit evenwicht corrigeert de osteopaat oorzakelijk het bewegingsverlies op manuele wijze. Hierdoor krijgt het lichaam zijn zelfgenezend vermogen terug en is het lichaam in staat om de klacht op te lossen. Bewegen is leven,dat geldt voor lichaamsbeweging en sport, als ook voor de gelokaliseerde osteopathische behandeling.

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan. Dit is mede afhankelijk van de door u afgesloten polis, en of de osteopaat is geregistreerd bij NOF of NRO,voor meer informatie zie button vergoeding.

Kenmerken van Osteopathie

 • Aanvullend op medische zorg
 • In goed overleg met (para)medici
 • Veilig
 • Zachte technieken
 • Holistisch, het lichaam is één geheel
 • Oorzaak gericht
 • Geen symptoombestrijding
 • Stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam
 • Heel geschikt voor baby’s en kinderen
 • Sporters
 • Handwerk, geen apparatuur
 • 3 tot 5 behandelingen beetje afhankelijk van hoe chronisch de klacht is.

Uitgangspunten osteopathie

 • De mens is een biologische eenheid en alle systemen beinvloeden elkaar wederzijds;
 • De structuur en functie van elk onderdeel zijn aan elkaar gekoppeld;
 • De mens heeft de mogelijkheid om zichzelf te genezen; verstoring van dat systeem kan tot ziekte leiden:
  Binnen het osteopathisch concept wordt het lichaam onderverdeeld in drie van elkaar afhankelijke systemen:
  • het parietale aspect = het bewegingsapparaat (beenderen, spieren, gewrichten);
  • het viscerale aspect = de inwendige organen met bloedvaten en Iymfestelsel;
  • het cranio-sacrale aspect (schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie):
  De onderlinge relaties kunnen gevonden worden op mechanisch, neurologisch en circulatoir gebied en via de omhullende vliezen. Het is dus goed mogelijk, dat de osteopaat op een plaats gaat behandelen waar geen klachten bestaan.