Osteopathie Praktijk Balkbrug

Behandelcentrum Osteopathie Balkbrug en Omstreken

Wanneer moet je kinderen laten behandelen door de osteopaat?

De eerste dagen na de geboorte is over het algemeen het beste moment om de kinderen te behandelen. De gevolgen van de geboorte stress kunnen het best zo vroeg mogelijk behandelt worden. Naarmate de letsels langer bestaan,des te meer moeite zal het lichaam hebben om ze op te lossen. Het is echter nooit te laat om te behandelen, als osteopaten hebben wij vaak te maken met de late gevolgen van geboorteletsels. Bij een veeleisende ervaring zoals een bevalling, is preventief osteopathisch behandelen direct na de geboorte,een belangrijke vorm van geneeskunde zowel voor moeder als kind.

Wat zijn de klachten die in aanmerking komen voor een osteopathische behandeling?

Wij kunnen onderscheid maken tussen opgroeiende kinderen met klachten en baby's. Bij pasgeborenen zien wij veel huilen,voorkeursligging,darmkrampjes en reflux problemen. Bij de jongere kinderen, astma, ooronsteking, hoofd en buikpijn,leerproblemen zoals discalculie, dyslexie, slaapproblemen, etc.


Wat is een huilbaby?

De definitie van een huilbaby is de regel van 3. Het kind huilt meer dan 3 uur per dag,meer dan 3 dagen per week,gedurende 3 weken. Het is een teken dat de baby zich ongemakkelijk voelt, is vaak ontroostbaar, is onrustig en het drinken gaat moeizaam. Bovendien heeft het last van winderigheid met een opgezette buik. Dit alles geeft de verzorgers/ouders het gevoel dat het kind ongelukkig is.

Kunnen huilbaby's behandeld worden door een osteopaat?

Huilbaby’s kunnen dikwijls goed behandeld worden door een osteopaat. Door de geboorte "stress" kunnen blokkades in de schedel, nekwervels, bekken ontstaan en de darmpjes kunnen onvolledig opgang komen,waardoor de baby zich niet prettig voelt. De osteopaat kan met voorzichtige handelingen ervoor zorgen dat de weefsels weer voorzichtig opgang komen,het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt,en het darmsysteem zich beter kan ontwikkelen.

Mijn kind heeft reflux en darmkrampjes. Wat kan een osteopaat hieraan doen?

De oorzaak van reflux en darmkrampjes licht niet altijd bij voeding. Een andere oorzaak kan zijn overprikkeling van het maag/darmsysteem,door een verstoring van het zenuwstelsel. Dit kan tevens een verkramping van de maaguitgang veroorzaken. Door blokkades in het lichaam kan er een verstoring onstaan in de balans van het zenuwstelsel. Het behandelen van de schedel botstukken is hierbij een belangrijk osteopathisch mogelijkheid om de verstoorde balans in het lichaam te herstellen.

Een belangrijke zenuw voor de buik,ontspringt hoog in de nek. Deze zenuw kan bij een zware bevalling problemen gaan geven. Door behandeling van de schedelbotten rond deze zenuw,kan de osteopaat de balans in het zenuwstelsel herstellen. Ook het middenrif,en de organen worden bij de behandeling betrokken.Het middenrif is belangrijk omdat een juiste spanning belangrijk is voor het goed functioneren van de sluitspier van de maag.

Kinderen met een voorkeursligging op het hoofd en met een afplatting van de schedel.

Tangverlossing,vacuüm pomp,fundus expressie(de baby wordt door druk op de buik van de moeder naar beneden geduwd),bijzondere bevallings omstamdigheden bv dwarsligging, aangezichtsligging, vroegtijdige indaling, kan een voorkeursligging met vervorming van de schedel in de hand werken. De duur van de persweeën is van belang,langdurige compressie op hoofd en nek kan invloed uitoefenen op de beweeglijkheid van de schedelbeenderen.Normale vervormingen herstellen vrij snel na de bevalling. Bij extremere situaties zoals hier beschreven,kunnen leiden tot bewegingsverlies ter hoogte van de verschillende schedelbotten.De baby kan hierdoor lichamelijke ongemakken,een voorkeursdraaiing van het hoofd,met als gevolg afplatting van de schedel, ontwikkelen. De osteopaat werkt in op herstel van de beweeglijkheid van de verschillende botstukken,en van de wervelkolom zodat het hoofdje weer de juiste positie kan innemen. Ook is het van belang dat de hersenvliezen en de beweeglijkheid van het zenuwstelsel wordt geëvalueerd en indien nodig wordt genormaliseerd.


Mijn kind heeft veel hoofdpijn. Wat kan een osteopaat hieraan doen?

Hoofdpijn kan uiteenlopende oorzaken hebben. De osteopaat zal door middel van onderzoek en vragen trachten de mechanische oorzaak op te sporen. D.w.z dat de osteopaat zoekt naar blokkades in het hele lichaam,welke een algehele balansverstoring tot gevolg hebben. Blokkades in de wervelkolom,blokkades in de schedel,het heiligbeen systeem,en het orgaansysteem kunnen ten grondslag liggen aan spanning in het hoofd.

Emotioneel welbevinden heeft een directe link met fysiek welbevinden.De osteopaat kan middels zijn technieken de lichamelijk balans herstellen. Ook is er vaak een relatie met buikpijnklachten,dan zal de osteopaat ook dit bij de behandeling betrekken.


Mijn kind zit niet lekker in zijn vel. Wat kan een osteopaat hieraan doen?

Een veel voorkomende opmerking waarmee ouders bij de osteopaat komen is "mijn kind zit niet lekker in zijn vel". Wanneer de osteopaat het kind onderzoekt dan vindt hij vaak blokkades in het lichaam. Dit kan zijn in de wervelkolom,de schedel, het heiligbeen systeem, of het orgaan systeem. Door de blokkades op te lossen zien ouders hun kind vaak in korte tijd veranderen,in het kind wat ze voorheen hadden. Ouders zeggen nadien vaak" ik heb mijn eigen kind weer terug"


Bij welke indicaties kan een osteopaat uw kind mee helpen?

Oorproblemen

Na de baby leeftijd komt acute,acuut recidiverende en chronische oorontsteking veel voor. De jonge kinderen hebben met name pijn als ze gaan liggen,en ervaren druk op de oren en horen slecht. De acute vorm,gaat vaak gepaard met koorts en malaise gevoel. Wanneer oorontstekingen lang duren kan dit nadelig zijn voor het gedrag, spraak, taal en leren. Na de leeftijd van 7 jaar wordt de frequentie van optreden van oorontsteking minder. Dit heeft te maken met de groei van de schedel,waardoor de buis van Eustachius een schuiner verloop krijgt en beter kan draineren.In de osteopathie zien we dat voor het goed kunnen draineren van de buis van Eustachius het belangrijk is dat de beweeglijkheid van de bovenste nekwervels,schedelbotten en de weefsel die her direct mee in verbinding staan belangrijk is. Als de buis van Eustachius niet goed kan functioneren dan is er een voedingsbodem voor het krijgen van infecties.

Neusproblemen

Bij pasgeborenen is de neusademhaling erg belangrijk,met name de eerste maanden. Een verstopte neus veroorzaakt onregelmatig drinken,en geeft een verhoogde kans op infecties. De oorzaak kan gelegen zijn in een verminderde beweeglijkheid van de schedelbotten ronde de neus,als gevolg van een aangezichtsligging,of een moeilijke verlossing. De infectie kan zich uitbreiden naar voor- en bijholten en keelholte. De baby snuift en snurkt tijdens voeden en slapen. Er is nog geen hoestreflex. Ook kan er druppel infectie optreden naar keel en longen met als gevolg bronchitis klachten. Bij oudere kinderen kan sprake zijn van een loopneus die blijft bestaan,verstopte neus zonder verkoudheid of snurken. Door het herstellen van de beweeglijkheid van de botstructuren rond de neus zal het neusslijmvlies zich makkelijker herstellen en minder gezwollen zijn,met afname van kans op infectie. Dit aangrijpings gebied is door de osteopaat goed te behandelen.

Keelproblemen

Het slikken wordt aangestuurd vanuit een zenuw die ontspringt tussen de bovenste nek en schedelbasis. Een storing in de beweeglijkheid ter plekke kan invloed hebben op deze zenuw waardoor het slikken bemoeilijkt wordt. Ook de weefselstructuren aan de voorzijde van de hals kunnen het slikken beïnvloeden.

Het behandelen van de structuren in keel,nek en halsgebied, krijgt die gebied een betere functie,waardoor infecties minder de kans krijgen.


Overige indicaties waarbij een osteopaat uw kind kan helpen:

  • Astma bij kinderen
  • Buikpijn/obstipatie
  • Gehandicapte kind.
  • Autisme
  • Zindelijkheidsprobleem kind.
  • Gedragsproblemen
  • Down Syndroom
  • Autisme
  • Scoliose
  • Orthodontie