Osteopathie Praktijk Balkbrug

Behandelcentrum Osteopathie Balkbrug en Omstreken

Gerrit Reinders begon in 1976 als fysiotherapeut. Van 1976 tot 1977 vervulde hij de militaire dienstplicht als fysiotherapeut in het Militair Revalidatie Centrum te Doorn.

Van 1977-1980 werd de 3 jarige opleiding manuele-therapie gevolgd, geinitieerd door wijlen G.v.d.Bijl D.O senior te Utrecht volgens het "systeem van der Bijl". Dit wordt tegenwoordig de eggshell methode genoemd, duidend op de zachtheid van de behandeling.

Naast de verschillende na-en bijscholingsactiviteiten volgde hij van 1981-1983 in Rotterdam de 2 jarige opleiding "Haptonomie en Kinesionomie".

Na het volgen van de 5 jarige opleiding osteoapthie aan de IAO te Gent en Tiel, behaalde hij het certificaat bevoegdheid osteopathie. Een jaar later na het schrijven van de thesis "De Integratie van Hypothesen en Rationalis bij Vesica urinaria insufficientie in de Klinische Osteopathie" verkreeg hij de erkenning als osteopaat met het diploma osteopathie. D.O.

Speciaal interesse gebied:

Osteopathische behandeling bij mensen met de ziekte van Parkinson,volgens de visie en inzichten van Janes Walton Hadlock.(zie www.pdrecovery.org)

Praktijkgegevens:

G.Reinders D.O.m.r.o.
Osteopaat. Lid N.V.O.
Geregisteerd :Ned.Ost.Fed.(N.O.F)
Lidnummer: 200006.8
Kamer van Koophandel nr: 08196124
AGB code: 90-16821/90-038269
Tel: 0523-656784

Gerrit Reinders